Priser

Här kan du se våra priser för överlåtelsebesiktning i Göteborg och våra andra besiktningstjänster. 

Köparbesiktning BAS

8900:- inkl moms
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Samtal med säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll

Köparbesiktning UTÖKAD

12 000:- inkl moms
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Samtal med säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll
 • Radonindikering
 • Fuktmätning i riskkonstruktion

Säljarbesiktning BAS

16 000:- inkl moms
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll
 • Dolda felförsäkring

Säljarbesiktning UTÖKAD

18 000:- inkl moms
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll
 • Dolda felförsäkring
 • Radonindikering
 • Fuktmätning i riskkonstruktion

Säljarbesiktning PREMIUM

22 000:- inkl moms
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll
 • Dolda felförsäkring
 • Radonindikering
 • Fuktmätning i riskkonstruktion
 • Areamätning
 • Energideklaration